DigiTori

DigiTori on kaikille avoin tapahtuma, joka kokoaa yhteen erilaisia sähköistenpalveluiden ja asiointipalveluiden tarjoajia. Tarkoituksena tarjota kuntalaisille tietoa, opastusta ja neuvontaa erilaisista sähköisistäpalveluista ja niiden käytöstä. Tarjonta koostuu laajasti erilaisista sähköisistä peruspalveluista, joiden hallitseminen on välttämätöntä tämän päivän digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Monien näiden palveluiden poistuminen pieniltä ja syrjäisiltä paikkakunnilta asettaa kuntalaiset heikkoon asemaan, joka voi johtaa syrjäytymiseen ja eriarvoistumiseen. On tärkeää, että kuntalaisille tarjotaan mahdollisuuksia päästä mukaan digitalisoituvaan yhteiskuntaan.

DIGITORI tapahtuma.

Tapahtuma tarjoaa hyvän mahdollisuuden eri sähköistenpalvelujen ja asiointipalveluiden tuottajille esitellä omia palveluitaan ja kohdata asiakkaitaan. Tapatumaan on tarkoitus saada mukaan palveluntuottajia eri sektoreilta, kuten esim. pankki, tietoliikenne, ja terveys. Sen lisäksi tavoitteena on saada mukaan julkishallinnon palveluidentuottajia, kuten esim. kela, vero ja TE-toimistot.

DigiTorin on tarkoitus olla matalankynnyksen tapahtuma, johon kuntalaisten on helppo tulla tutustumaan ja hakemaan tietoa ja neuvoja erilaisista sähköisistäpalveluista. Tapahtumassa sähköistenpalveluidentarjoajilla on mahdollisuus päästä tutustuttamaan, innostamaan ja opastamaan ihmisiä digitaalisten palveluiden pariin ja niiden luomiin mahdollisuuksiin.  Tapahtumassa esitellään verkossa ja mobiilissa olevia palveluita sekä digiosaamiseen liittyviä opastus- ja koulutusmahdollisuuksia.

Tule hakemaan tietoa, opastusta ja neuvoja luotettavilta ammattilaisilta laitteidesi käyttöön. Ota mukaan omat laitteesi, salasanat ja tunnukset!!

Tarkentuu syksyllä 2019.