Kurssit

DIGITTÄÄ hankkeen suunnittelemat ja järjestämät digikurssit ovat monipuolisia ja ajankohtaisia. Ne antavat hyvät valmiudet tänä päivänä tarvittavien digitaitojen kartuttamiselle. Kurssit on suunniteltu rauhallisesti ja loogisesti eteneväksi oppipoluksi, jossa lähdetään digin perusteista liikkeelle. Oppitunti kerrallaan syvennytään erilaisiin teemoihin ja asiakokonaisuuksiin. Oppitunteja voidaan muokata ja teemaa vaihtaa opiskelijoiden toiveiden ja osaamistason mukaan. Kurssit soveltuvat hyvin myös eri tasoisille oppijoille, sillä ryhmäkoot on rajoitettu siten, että yksilöopetukselle riittää myös aikaa.

DIGITTÄÄ hankkeen kurssit ovat seuraavat:

Alkeiskurssi

Peruskurssi

Sähköiset asiointipalvelut

Sähköiset työnhakutaidot

Sosiaalinen media tutuksi

Huvia ja hyötyä netistä

Oma älylaite tutuksi!

Mennään Internettiin!

DigiTutor – kurssi

DIGITTÄÄ hankkeen puitteissa voidaan myös järjestää räätälöityjä lyhytkestoisia kursseja, ns. päiväkursseja. Nämä kurssit keskittyvät tiettyyn aihealueeseen ja ovat luonteeltaan alkeiskursseja, joissa aloitetaan perusteista. Esim:

Älypuhelin tutuksi

Tabletti tutuksi

Läppäri / tietokone tutuksi

Internetin alkeet

Whatsappin alkeet

Sähköpostin käyttö tutuksi

Tietoturvan perusteet

Lyhyt kurssien teema / aihealue voidaan myös sopia tarpeen mukaan.